BLUEIDEE BI-NF3 FAN 掛頸式雙頭風扇

  • $238.00

將在之後到貨

像耳機一樣掛在頸上, 唔使用手拎住, 方便做運動或煮食時使用
可以調節兩個出風口的方向
3個風速


推薦產品