The Darts Factory Muu5 飛鏢

Darts Board

The Darts Factory Muu5 飛鏢

供貨情況: 有貨
HK$800

90%鎢製造

鏢內鏍紋技術(已申請專利) ,用家可根據個人需要或習慣調較飛鏢重量(15g – 18g)

獨一無二之幻彩鏢身 (Muu5 飛鏢(幻彩紅/藍))

鑽石沙防滑鏢身 (Muu5 Diamond飛鏢)

鏢長: 47mm

鏢身直徑: 6.8mm